Onderzoek

Wij doen onderzoek, stimuleren het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig is binnen de orthopedische hulpmiddelenzorg. Van onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid tot implementatie in de praktijk: samen maken we het verschil.

Livit zorgprofessionals
Onderzoek

Onderzoek dat toepasbaar is in de praktijk, daar gaat het om!

Onze droom is om over 10 jaar een substantiële bijdrage te leveren aan de werking van orthopedische hulpmiddelen. Samen met mensen uit beleid, onderzoek, onderwijs én praktijk initiëren we onderzoeken en werken we aan oplossingen voor maatschappelijke en zorginhoudelijke vraagstukken binnen de orthopedische hulpmiddelen branche.

We begrijpen wat er bij onze doelgroepen leeft en we zorgen voor kwalitatief goede en relevante oplossingen die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Samen met onze partners zien we waar kennis en inzicht ontbreekt en brengen we belangrijke ontwikkelingen bij de juiste mensen onder de aandacht. Hiermee dragen wij wezenlijk bij aan het verbeteren van de mobiliteit voor iedereen.

Werken aan gezondheidsvraagstukken voor het bewegingsapparaat

Complexe wetenschappelijke én maatschappelijke gezondheidsvraagstukken voor het verbeteren van het bewegingsapparaat en het welzijn van mensen, zoals de effectiviteit van hulpmiddelen en therapie, betaalbaarheid van de zorg, decentralisatie van zorgtaken en nieuwe technieken en innovaties toepasbaar maken binnen de gezondheidszorg, zijn hierbij voor ons het uitgangspunt en vormen een interessante uitdaging.

Om bij te dragen aan het oplossen van deze vraagstukken is relevante kennis nodig. En kwalitatieve data die bovendien bruikbaar is in de praktijk. Door het doen van onderzoek vergaren wij kennis over het functioneren van orthopedische hulpmiddelen en kunnen we nieuwe voorzieningen en behandelingen ontwikkelen of staven. Participatie binnen de zorg helpt onderzoek en ontwikkel- en innovatieprojecten binnen de sector aantoonbaar verder. Door samenwerking met ervaringsdeskundigen sluit onderzoek beter aan op de praktijk. Dat betekent meer concreet resultaat voor iedereen; van wetenschapper tot zorgprofessional en de patiënt. Livit stimuleert participatie daarom in al haar projecten en onderzoeken.

Zo maken wij het verschil

Het oplossen van eerder genoemde vraagstukken doen we dan ook niet alleen. Samen met onze verwijzers, leveranciers, universiteiten en hogescholen en overige spelers ontwerpen we programma’s en starten we onderzoeks- en innovatieprojecten. In deze projecten en programma’s brengen we professionals vanuit verschillende disciplines bij elkaar. We betrekken ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en professionals uit het veld en uit het onderwijs bij onze programma’s om de kennis te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk.

Impact van deze kennis versterken: daar draait het om

Soms duurt het lang voordat kennis breed toegankelijk is of blijkt dat recente ontwikkelingen onvoldoende in het huidige onderzoeksveld terugkomen. Daarom signaleren en agenderen wij ontwikkelingen in de branche en de maatschappij, kijken we waar de kennisbehoefte van de praktijk ligt en spelen daar vervolgens op in. Zo kunnen we van elkaar leren, bijsturen en continu onze werkwijzen vernieuwen om echt het verschil te maken.

Wetenschappelijk bureau van Livit

Het wetenschappelijk bureau van Livit Orthopedie is een platform voor het inventariseren, stimuleren, ondersteunen en coördineren van onderzoek van orthopedische hulpmiddelen. Het houdt toezicht op de onderzoeken die uitgevoerd worden bij Livit, gezamenlijk met Livit en/of waar Livit een bijdrage aan levert. Onderzoeken initiëren en ondersteunen is van wezenlijk belang voor de essentie van ons bedrijf, omdat dit ons in staat stelt te innoveren en bewijs te verzamelen voor de werking van onze hulpmiddelen. Dit leidt tot verbetering van onze hulpmiddelen en dienstverlening en zo tot verbeterde mobiliteit voor onze klanten en voor iedereen. Om dit te realiseren, zoekt het wetenschappelijk bureau samenwerking met instellingen, leveranciers en overige belangrijke spelers in de markt, zoals Stichting Orthopedische Hulpmiddelen Nederland (SOHN).


Extra informatie over onze aanpak

Onze onderzoeken op een rij

Onze onderzoekpartners op een rij