Onderzoek: effectiviteit ORTEAM EVO

PROM/PREM metingen van patiënten met EVO’s op het technisch spreekuur revalidatiegeneeskunde MMC

Livit zorgprofessionals
Onderzoek: effectiviteit ORTEAM EVO

Korte omschrijving van het onderzoek

Doel:

Het doel van dit project is om:


Achtergrond

Achtergrond:

In juni 2018 heeft Zorginstituut Nederland advies gegeven over de te volgen richting om in 2022 voor 50% van de ziektelast uitkomstinformatie beschikbaar te hebben. De ambitie houdt in dat in 2022 patiënt en zorgverlener de beschikking hebben over uitkomstinformatie, zoals ervaren pijn en mate van functioneren. Wij zijn er, als Livit van overtuigd dat transparante en dus openbare uitkomstinformatie kan helpen bij het kiezen van zorgaanbieder en waardevol is bij het kiezen van een behandeling/zorgtraject. Het merendeel van de patiënten (70%) geeft aan dat samen beslissen met een zorgverlener voor hen belangrijk is.

Meer betrokkenheid. Patiënten en patiëntenorganisaties worden steeds meer betrokken bij de verbetering van de kwaliteit van de zorg. Patiënten willen meestal een grotere rol spelen in hun eigen zorgproces en samen met hun zorgverleners beslissingen nemen. Zorgverleners zien de patiënt ook steeds meer als partner in het zorgtraject en hanteren patiëntbeleving als vertrekpunt bij hun advies en handelen.

Transparantie in kwaliteit van zorg. Livit is er van overtuigd dat transparantie van zorg een belangrijk thema is om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Om tot betrouwbare informatie te komen over de kwaliteit en uitkomsten van geleverde zorg, moet die eerst gemeten worden. Eén van de manieren om de kwaliteit van zorg te meten is door klanten op basis van hun ervaring, met behulp van PROM’s (patiëntgerapporteerde uitkomst metingen) te vragen wat het effect van de zorgbehandeling is geweest. Iedereen is gebaat bij transparantie in de zorg: de patiënt, die betere zorg ontvangt, de zorgverlener, die efficiëntere en effectievere zorg kan leveren en ook de zorgverzekeraar, die effectiviteit van ingekochte zorg kan valideren. Samen met het MMC zijn wij gestart met een onderzoek naar de effectiviteit van enkel voet orthesen en de ORTEAM EVO in het bijzonder.


Onderzoeksopzet:

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het gezamenlijk spreekuur van MMC en Livit. Operationalisering vragenlijsten en aansturing proces in dit spreekuur ligt bij MMC. Livit stuurt PREM en PROM uit wanneer patiënten/klanten zijn ingepland.

Vraag 1; Wat is het effect op individuele patiënt (mogelijkheid om overstijgend effect bijv. doelmatigheid openhouden).

Vraag 2; Wat is het effect van het hulpmiddel (ORTEAM) op het ADL; is het effect in lijn met het beoogd gebruik van het hulpmiddel.


Resultaten:

In 2021 is het onderzoek gestart, de eerste resultaten zijn binnen twee jaar te verwachten


Onderzoekers en onderzoekspartijen

Onderzoekers:

Publicaties