Vakpresentatie

Effectiviteit Enkel Voet Orthesen (EVO)

Enkelvoetorthese , Evidence Based , Onderzoek , Orthesen ,
Livit zorgprofessionals
academy
Effectiviteit Enkel Voet Orthesen (EVO)

Doel: vertrekken van (meer) openbare informatie over de uitkomsten/effectiviteit van onze zorg, zodat patiënten zelf beter kunnen kiezen voor een zorgaanbieder om zo in gezamenlijkheid met de arts te beslissen over de te kiezen behandeling.

Doelgroep: Medisch Specialist, Huisarts, Paramedicus

Slides:15

Samenvatting: In 2016 is Livit gestart met een onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van enkel-voetorthesen (EVO) bij voetheffersproblemen. Er zijn 1057 klanten benaderd die wij vragen hebben gesteld over het hulpmiddel, gerelateerd aan de doelstelling van het hulpmiddel. De vragen hadden betrekking op het draagcomfort , de cosmetiek, de gebruiksvriendelijkheid en levertijd. Ook werden vragen gesteld naar de samenwerking met de arts en de deskundigheid van de Livit adviseur.

Onderwerpen:

• Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie

• Het onderzoek _ algemeen

• Draagcomfort

• Gebruiksgemak

• cosmetiek

• levertijd

• samenwerking met Arts

• Deskundigheid adviseur