Informatie

Meer over de strategie van Livit, onze doelen op maatschappelijk verantwoord ondernemen en medewerkers tevredenheidsonderzoek

Livit zorgprofessionals
Informatie

Over Livit

Zolang niets ons in de weg staat om te doen wat we willen, voelen we ons vrij. En wie zich vrij voelt, kan op zijn eigen manier genieten van het leven. Pas als onze vrijheid wordt beperkt, bijvoorbeeld door een probleem met bewegen of lichaamshouding, beseffen we hoe waardevol deze eigenlijk is. Wie zou er dan niet alles voor over hebben om die vrijheid, of tenminste een groot deel daarvan, terug te krijgen?

Bij Livit vinden wij dat iedereen het verdient om vrij te kunnen bewegen. Wij willen mobiliteit mogelijk maken voor wie dit niet (meer) vanzelfsprekend is. Door te luisteren. Door mee te denken. Door te helpen. Met onze orthopedische kennis, expertise en hulpmiddelen. Net zolang tot we samen een oplossing vinden waarmee u weer vrij(er) kunt bewegen. En daar hebben we alles voor over.

Strategie

Vraag een willekeurig bedrijf wat ze doen en je krijgt een duidelijk antwoord. Vraag hoe ze dat dan doen en een aantal komt met een wat wollig, technisch verhaal op de proppen. En als je tot slot vraagt ‘waarom doen jullie dat dan’, dan komen de meeste bedrijven met een verhaal over doelstellingen, omzet en winst. Anderen kijken je alleen wat wazig aan; eigenlijk geen idee waarom we doen wat we doen.

Juist door goed te weten wie je bent, wat je doet en vooral waarom je dat doet, sta je als bedrijf sterk in de markt. Je hebt een duidelijke visie, doelstellingen, gestructureerde processen en een gezamenlijke missie. Dan ben je een bedrijf waar verwijzers graag mee samenwerken, klanten graag door geholpen worden en waar mensen graag werken en trots op zijn. Met die uitgangspunten zijn we als Livit aan de slag gegaan…

Medewerkers Tevredenheid

We timmeren volop aan de weg en beseffen ons maar al te goed dat die nooit af is en we continue verbeteren. Dankzij onze collega’s is Livit een bedrijf om trots op te zijn. Maar we zullen nooit achterover leunen en zijn altijd met elkaar in gesprek hoe we beter, effectiever kunnen samenwerken. Al is er nog genoeg te doen, we zijn er wel in geslaagd om een nieuwe cultuur te vormen en te bouwen aan een mooi, krachtig en inspirerend Livit.

Samen maken we onze voorsprong groter

Onze organisatie sterker, onze werkplek en samenwerking met collega’s leuker. Wij samen bepalen de toekomst van Livit. Verantwoording: Onze kernwaarden hebben we samen gedefinieerd. Ze helpen ons te bouwen aan een sfeer van eenheid, eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen. Ze zijn ons in- en extern kompas. En we spreken elkaar erop aan, zodat ze bijdragen aan onze ontwikkeling en groei en ons helpen klanten, verwijzers en andere belanghebbenden beter van dienst te zijn.

Verantwoording

Ieder jaar vragen we onszelf naar de stand van zaken in een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Livit Ottobock Care levert orthopedische hulpmiddelen en diensten van hoge kwaliteit. Het perfectioneren van ons advies en onze producten gaat echter verder dan dat en we nemen daarbij ook onze verantwoordelijkheid voor de invloed die onze producten en onze manier van produceren hebben op het milieu en de maatschappij. Wij willen ons als bedrijf continu blijven ontwikkelen en dat doen we met minimale impact op het milieu, verantwoord bestuur, goed werkgeverschap en maximale zorg voor onze klanten.

Vanuit onze visie en manier van werken onderschrijven we de uitgangspunten van het MVO Nederland Manifest “Be the change” en hanteren we ISO26000 om ons MVO programma te vormen en de voortgang te monitoren.

Bekijk onze zelfverklaring en onderbouwing op de NEN-website.

Lees meer over de MVO- uitgangspunten en onze zelfverklaring in de presentatie hieronder.

PROM: Het succes van zorg volgens de klant

PROM’s zijn een meetmethode om de effectiviteit van een behandeling of orthopedisch hulpmiddel te meten vanuit het perspectief van de klant. De mening of waardering van de klant is dus bepalend bij de vraag of en hoe succesvol een behandeling is.

Het is dus geen klanttevredenheidsonderzoek?

Nee. Zeker niet zelfs. Het gaat over de effectiviteit van de behandeling of orthopedisch hulpmiddel. Niet over de adviseur of de organisatie die de behandeling uitvoert.  PROM’s worden veelvuldig gebruikt in de medische wereld, zoals door ziekenhuizen en tandartsen. Door het effect van een behandeling te meten, kan iets gezegd worden over de effectiviteit van een operatie of een behandeling. PROM staat voor patient reported outcome measure.

Hoe gaan PROM’s in hun werk?

PROM’s worden afgenomen met behulp van vragenlijsten. De vragen worden beantwoord op een vooraf gedefinieerde schaal, zodat de antwoorden goed met andere klanten te vergelijken zijn.

PROM’s bij Livit

PROM’s worden afgenomen met behulp van vragenlijsten. De vragen worden beantwoord op een vooraf gedefinieerde schaal, zodat de antwoorden goed met andere klanten te vergelijken zijn.

Livit is begonnen met een PROM voor onze orthopedische schoenklanten. De klant krijgt vragen over vier thema’s: stabiliteit, mobiliteit, pijn en cosmetiek. Zij vullen de vragenlijst op drie momenten in:
1. Voor de ontvangst van de schoenen
2. Drie weken na ontvangst van de schoenen
3. Eén jaar na ontvangst van de schoenen

Er zijn een aantal voordelen voor de klant. De twee belangrijkste voordelen zijn: