Livit zorgprofessionals
Disclaimer

Livit Orthopedie heeft de inhoud van www.zorgprofessionals.livit.nl met uiterste zorg samengesteld. Wij doen ons best om alle informatie op deze site zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat de inhoud op sommige punten verouderd of onjuist is. U kunt daarom aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Bovendien kan Livit op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die voortkomen uit het gebruik van deze website.

Het intellectueel eigendom van alle content op www.zorgprofessionals.livit.nl berust bij Livit. Ongeoorloofd gebruik van materiaal afkomstig van deze website beschouwen wij als een inbreuk op het copyright, merkenrecht en overige rechten van Livit.