Onderzoek: volume adaptieve prothese koker

Adapt-it®; met één “click” de drukverdeling van de 3dp koker aanpassen aan de volume wisselingen van de stomp.

Livit zorgprofessionals
Onderzoek: volume adaptieve prothese koker

Korte omschrijving van het onderzoek

Doel:

In 2018 heeft onze engineering afdeling in samenwerking met vakexperts op het gebied van onderbeenamputaties een nieuw model prothesekoker bedacht, ontwikkeld, getest en verfijnd die de kokertechnologie zal herdefiniëren. In dit onderzoek testen we de nieuwe koker op extremiteiten en vergelijken de functionaliteit met andere kokers in de markt.

Patent verkregen voor de unieke volume adaptieve 3DP kokertechnologie: de ADAPT-IT. Sindsdien is in verschillende fasen en in samenwerking met verwijzers gesleuteld aan het ideale concept en toepassing. Met de ADAPT-IT bleek de prothesegebruiker overal en op ieder moment weer controle te krijgen over de drukverdeling in zijn koker. Dat stelt de prothesegebruiker in staat om zowel in rust als in hogere activiteit de ideale pasvorm te realiseren zonder stompkousen of extra kokers. In dit artikel lichten we problematiek toe die kan voorkomen bij volume wisselingen van de stomp bij gebruik van een prothese, de toepassing van 3D printen (3DP) op deze problematiek in kokertechnologie en de ontwikkeling van de ADAPT-IT.


Achtergrond

Achtergrond:

Jaarlijks worden in Nederland ruim 3.000 amputaties uitgevoerd van een deel de onderste extremiteit. Veel patiënten krijgen na de amputatie een prothese. Soms ontstaan er klachten aan de beenstomp, die forse invloed kunnen hebben op het leven van de klant. De klachten variëren van huidirritaties tot bot- of zenuwwoekeringen. Van deze 3.000 beenamputaties zijn er bijna 50% op transtibiaal niveau en een kleiner deel op transfemoraalniveau. Een groot deel van de jongere patiënten krijgt een prothese voorgeschreven; bij ouderen geldt dit voor maar 48%. Bij 34-63% van deze patiënten met een prothese komen hinderlijke oppervlakkige huidproblemen aan de stomp voor. Daarnaast ervaart een aanzienlijk deel van de patiënten pijn in de stomp, dit kan een gevolg zijn van een slecht passende prothesekoker. Als er klachten optreden kan de prothese vaak tijdelijk niet gedragen worden. Daardoor hebben de klachten een negatieve invloed op de zelfredzaamheid, de stemming en de kwaliteit van leven van de gebruiker.

Een beenprothese bestaat uit verschillende onderdelen. Een van deze onderdelen is een koker. Hiermee wordt het lichaamsgewicht gedragen en de druk verdeeld over de stomp en wordt de basis gelegd voor de keuze van de rest van de prothese. Elk amputatieniveau vraagt een andere druk in de koker en zelfs op hetzelfde amputatieniveau zijn er verschillende keuzes die gemaakt kunnen worden. Tijdens het bepalen van het concept voor de prothese is het daarom des te belangrijker om ook stil te staan bij de keuze van het type koker. De juiste prothesekoker is essentieel voor het leven met een amputatie. In de praktijk ervaren wij veel druk- en bewegingsproblemen bij de kokertechniek als gevolg van volumewisselingen van de stomp. Tot nu toe bestond de oplossing vaak uit een combinatie van de juiste liner en het gebruik van stompsokken om drukproblemen en volumewisselingen op te vangen. Maar nu is er een nieuwe techniek op komst die uitkomst biedt; de gepatenteerde 3DP Volume Adaptieve Kokertechnologie voor transtibiale amputaties.


Onderzoeksopzet:

Een beenprothese bestaat uit verschillende onderdelen. Een van deze onderdelen is een koker. Hiermee wordt het lichaamsgewicht gedragen en de druk verdeeld over de stomp en wordt de basis gelegd voor de keuze van de rest van de prothese. Elk amputatieniveau vraagt een andere druk in de koker en zelfs op hetzelfde amputatieniveau zijn er verschillende keuzes die gemaakt kunnen worden. Tijdens het bepalen van het concept voor de prothese is het daarom des te belangrijker om ook stil te staan bij de keuze van het type koker. De juiste prothesekoker is essentieel voor het leven met een amputatie. In de praktijk ervaren wij veel druk- en bewegingsproblemen bij de kokertechniek als gevolg van volumewisselingen van de stomp. Tot nu toe bestond de oplossing vaak uit een combinatie van de juiste liner en het gebruik van stompsokken om drukproblemen en volumewisselingen op te vangen. Maar nu is er een nieuwe techniek op komst die uitkomst biedt; de gepatenteerde 3DP Volume Adaptieve Kokertechnologie voor transtibiale amputaties.

Het is belangrijk dat de prothesekoker goed om de stomp past. Het volume van de stomp kan veranderen in de loop van de dag, waardoor de koker minder goed kan passen. Oorzaken van volume wisselingen van de stomp zijn onder andere:

Deze volumewisselingen kunnen zorgen voor problemen aan de stomp door een minder goed passende koker. Tot nu kon vermindering van volume en de veranderde druk in de koker alleen door een liner of in combinatie met stompsokken worden gecompenseerd. Dit geeft vaak minder goede controle over de prothese en minder loopcomfort. Als er meerdere stompsokken worden gebruikt wordt vaak een nieuwe stompkoker geleverd. Dit zijn tijdrovende en kostbare processen en geven vertraging in de revalidatie.

Onderzoekers en onderzoekspartijen

Publicaties