Onderzoek: meetinstrument prothesezorg

Monitoren of met de kwaliteitsstandaard voor arm- en beenprothesen daadwerkelijk belangrijke knelpunten in de prothesezorg worden opgelost. Daarnaast inzicht krijgen in het implementatieproces van de kwaliteitsstandaard.

Livit zorgprofessionals
Onderzoek: meetinstrument prothesezorg

Korte omschrijving van het onderzoek

Doel:

Het opleveren (of koppelen) van een meetinstrument dat het veld binnen de arm- en beenprothesen kan gebruiken om te monitoren of er volgens de kwaliteitsstandaard voor arm- en beenprothesen gewerkt wordt, wat de uitkomst voor de cliënt is van het zorgproces en of de knelpunten zoals genoemd in kwaliteitsstandaard prothesezorg verbeteren.

Achtergrond:

In 2020 is de ‘Kwaliteitsstandaard prothesezorg voor arm- en beenprothesen’

goedgekeurd door het Zorginstituut (ZIN) en opgenomen in het openbaar Register. In deze kwaliteitsstandaard hebben de patiëntenvereniging, zorgprofessionals, beroepsgroepen, leveranciers en zorgverzekeraars gezamenlijk vastgelegd waar goede prothesezorg aan moet voldoen.

Opzet: een werkgroep ‘Meetinstrumenten’ is september 2021 gestart om de volgende vragen te beantwoorden:

Resultaten:

worden verwacht in 2022.

Conclusie:

nog niet van toepassing.

Onderzoekers en onderzoekspartijen

Patiëntenvereniging Korter Maar Krachtig, Ergotherapie Nederland, Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland (SOHN), Nederlandse Beroepsvereniging voor Orthopedisch Technologen (NBOT), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), NVOS Orthobanda, Zorgverzekeraars Nederland, Revalidatie Nederland.