Onderzoek: effectiviteit van rigide knie brace

Het doel van dit onderzoek is om de onmiddellijke effecten van een (semi-)rigide kniebrace te evalueren bij patiënten met knieartrose. Een PROM onderzoek werd uitgevoerd naar de effectiviteit van een (semi-)rigide kniebrace.

Livit zorgprofessionals
Onderzoek: effectiviteit van rigide knie brace

Korte omschrijving van het onderzoek

Doel:

Het doel van dit onderzoek was om de door de patiënt gerapporteerde uitkomst van de huidige conservatieve therapeutische behandeling met een (semi-)rigide kniebrace voor patiënten met artrose te analyseren.

Achtergrond

Achtergrond:

In 2019 waren er ongeveer 700.000 mensen met knieartrose (gonartrose) in Nederland. Naar verwachting zal dit aantal stijgen naar bijna één miljoen in 2040 vanwege de toenemende vergrijzing en overgewicht. In de meeste gevallen wordt een stepped care behandelplan toegepast, waarbij complexere, veelal operatieve, interventies later in de behandeling worden overwogen.

Artrose (osteoartritis) is één van meest voorkomende chronische ziektes die leidt tot invaliditeit onder ouderen (60+). Knieartrose beïnvloedt het dagelijks functioneren aanzienlijk. Als gevolg van pijn, stijfheid, verminderde kracht, standsverandering en verminderde stabiliteit in de knie kan verminderde mobiliteit ontstaan. Daarnaast verslechtert de neuromusculaire controle, doordat de receptoren zich in de beschadigde weefsels bevinden. Neuro-musculaire controle is het proces van sensorische input (proprioceptoren), centrale verwerking en motorische output, en het zorgt voor de coördinatie van de spieracties.

Hierdoor wordt het uitvoeren van zelfzorgactiviteiten lastiger en kan de patiënt afhankelijk worden van zijn omgeving en van gezondheidszorgvoorzieningen. De kwaliteit van leven van patiënten met artrose wordt slechter naarmate er vaker pijnklachten zijn. De duur van de pijn bepaalt in hoge mate het (psychosociaal) functioneren. Episoden van pijn en functiebeperkingen worden opgevolgd door een (langdurige) periode zonder klachten. Echter geeft het merendeel van de patiënten aan dat er over een periode van twee jaar wel een toename van pijnklachten is.

De kwaliteit van de meeste studies over valgiserende of ontlastende kniebraces voor tibiofemorale artrose is laag; de overwegend positieve en klinisch relevante resultaten met betrekking tot pijn en fysiek functioneren in deze studies zijn daardoor mogelijk vertekend.

Onderzoeksopzet

PROM-onderzoek is een methode om gezondheidsuitkomsten en kwaliteit van leven te meten en inzicht te geven in de (meer) waarde van zorg voor patiënten, wat kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van deze zorg. PROM-vragenlijsten meten de ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en functioneren vanuit het oogpunt van de patiënt. PROM-onderzoeken naar orthopedische hulpmiddelen spelen nog een ondergeschikte rol en er is slechts een beperkt aantal onderzoeken gepubliceerd.

Tussen oktober 2018 en december 2020 kregen 1612 patiënten een kniebrace waarvan 64% met artrose en werd hen gevraagd naar de effectiviteit van de brace 3 weken nadat ze de brace voor het eerst begonnen te dragen. De vragenlijsten zijn per e-mail verstuurd. Er werd maar één e-mail naar de patiënten gestuurd en het was een vrijwillige vragenlijst. De vragenlijst bevat 10 vragen, elk met een kwalitatieve ordinale schaal in termen van pijnervaring, functioneren en mobiliteit. Patiënten moesten mobiliteit melden met en zonder brace. Ook werd naar leeftijd en geslacht gevraagd.

Alle braces zijn geleverd door Livit Orthopedie, een Nederlandse aanbieder van orthopedische en prothetische diensten en producten. De diagnose OA is voor alle patiënten bevestigd door een arts (MD). Patiënten door heel Nederland in verschillende instellingen, variërend van academische ziekenhuizen en revalidatiecentra tot verpleeghuizen, zijn in dit onderzoek geïncludeerd. Als zodanig kan de populatie van deze studie als representatief worden beschouwd voor gebruikers van braces in Nederland.

Resultaten

De resultaten laten een verbetering zien in het algehele dagelijkse functioneren van 64% en in pijnvermindering met 49%. De mobiliteit is sterk verbeterd, de groep die alleen in huis kan lopen is met 74% gereduceerd, de groep die naar de winkel in de buurt kan lopen is verdubbeld en de groep die geen mobiliteitsbeperking meer ervaart is zelfs ruim 4x zo groot. De verbetering voor patiënten met indicatie artrose en een andere indicatie zijn zeer vergelijkbaar.

Conclusie

De resultaten van dit grootschalige PROM-onderzoek onder 1612 patiënten naar de effectiviteit van (semi-)rigide kniebraces bij patiënten met artrose laten zien dat gebruik van een kniebrace lijkt te dienen als een geschikte ondersteuning voor gewrichten, waardoor pijnverlichting en bewegingsvrijheid wordt geboden, maar wordt voorkomen dat het gewricht langs zijn volledige bewegingsbereik beweegt. Het gebruik van een kniebrace bijdraagt aan het algemeen dagelijks functioneren, pijn vermindert en de mogelijkheden voor dagelijkse bezigheden vergroot. Minder pijn zorgt ervoor dat patiënten makkelijker met minder pijn bewegen, waardoor weer actiever in het leven kan worden gestaan en de levenskwaliteit verbeterd. Juist blijven bewegen draagt bij om het kniegewricht soepel te houden, spieren te versterken en het uithoudingsvermogen op peil te houden, wat direct bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de patiënt. Het behandelen van patiënten met artrose met een kniebrace moet worden beschouwd als een nuttige, niet-chirurgische behandelmethode.

Onderzoekers en onderzoekspartijen

Publicaties