Onderzoek: Kennisagenda Orthopedische Schoentechniek

Het formuleren van een kennisagenda, breed gedragen binnen de branche en door andere betrokkenen, van relevante en haalbare onderzoeksideeën waarmee de kwaliteit van het orthopedisch schoentechnisch product bevorderd en geborgd kan worden.

Livit zorgprofessionals
Onderzoek: Kennisagenda Orthopedische Schoentechniek

Korte omschrijving van het onderzoek

Doel:

Het formuleren van een kennisagenda, breed gedragen binnen de branche en door andere betrokkenen, van relevante en haalbare onderzoeksideeën waarmee de kwaliteit van het orthopedisch schoentechnisch product bevorderd en geborgd kan worden.

Achtergrond:

De orthopedische schoentechniek ontwikkelt zich steeds meer van een vakgebied waarin de individuele expertise, vaardigheden en ervaring van de schoentechnicus en voorschrijver allesbepalend zijn, naar een vakgebied waarin wetenschappelijke kennis en gegevens en meer data-gestuurde, geautomatiseerde en geprotocolleerde schoentechnische oplossingen bepalend zijn. Deze wetenschappelijke transitie vindt plaats met als doel hogere kwaliteit schoentechnische producten af te leveren. Echter de transitie verloopt langzaam, waarbij veel wetenschappelijke kennis nog ontbreekt en de implementatie van de aanwezige kennis moeilijk en versnipperd plaatsvindt wegens het ontbreken van structuren die dit bevorderen. Meer wetenschappelijke kennis binnen de schoentechniek en een betere implementatie hiervan zijn noodzakelijk om de waarde van het orthopedisch schoentechnische product zichtbaar te maken, te vergroten en te borgen. Een eerste stap in de ontwikkeling van meer en betere wetenschappelijke kennis is het hebben van een breed gedragen kennisagenda.

Onderzoeksopzet:  

Een multidisciplinaire werkgroep is geformeerd die in 6 stappen een Kennisagenda formuleert. Deze stappen zijn:

1. Inventarisatie vragen uit de schoentechnische praktijk;

2. Analyseren uitkomsten inventarisatie;

3. Systematische literatuur analyse;

4. Formuleren onderzoeksvragen;

5. Prioriteren onderzoeksvragen;

6. Definitief opstellen kennisagenda.

Resultaten:

De Kennisagenda wordt op dit moment gemaakt, resultaten zijn nog niet openbaar.

Conclusie:

Volgt.

Onderzoekers en partijen: