Onderzoek: Voetbelastingmodel bij mensen met diabetes met hoog risico op ulcera (DIALOAD)

Ons doel is het verbeteren van het voetbelastingmodel bij mensen met diabetes in relatie tot het voorkomen van voetulcera.

Livit zorgprofessionals
Onderzoek: Voetbelastingmodel bij mensen met diabetes met hoog risico op ulcera (DIALOAD)

Korte omschrijving van het onderzoek

Doel:

Ons doel is het verbeteren van het voetbelastingmodel bij mensen met diabetes in relatie tot het voorkomen van voetulcera.

Achtergrond

Achtergrond:

Mensen met diabetes hebben 19-34% kans op het ontwikkelen van voetulcera. Eenmaal genezen van een ulcus, is de kans op een nieuw ulcus 40% in het eerste jaar. Diabetes-gerelateerde voetulcera vormen een enorme belasting voor mens en maatschappij. Daarom is een beter begrip en een betere preventie van deze voetulcera van groot belang. Met DIALOAD willen we de onderliggende biomechanische en gedragsmechanismen van diabetes-gerelateerde voetulcera in kaart brengen en onderzoeken in een voetbelastingmodel.

Het betreft een prospectieve observationele cohort studie in het Amsterdam UMC op locatie AMC en VUmc, waarbij we 60 mensen met diabetes met een hoog risico op voetulcera willen includeren. Drie belangrijke aspecten die de voetdrukken bepalen worden gemeten tijdens deze studie: biomechanische voetdrukken, dagelijkse activiteiten en schoen therapietrouw. Met deze metingen willen wij het voetbelastingmodel verbeteren en uiteindelijk beter kunnen voorspellen wanneer voetulcera ontstaan.

Onderzoeksopzet:

Tijdens de eerste meting vullen de deelnemers twee vragenlijsten in. Met deze vragenlijsten krijgen wij inzicht in de kwaliteit van leven en de ervaring met orthopedische schoenen. Verder zal er een voetdrukmeting in de schoenen worden gedaan. Met deze voetdrukmeting kunnen wij zien hoe hoog de druk is onder de voeten. Vervolgens meten wij het schoengebruik en de dagelijkse activiteit. U draagt daarvoor één week een bewegingsmonitor om uw romp. Tenslotte plaatst de schoenmaker een kleine sensor in de schoenen. Deze sensor meet de temperatuur.

De activiteitenmeting zal worden herhaald na 3, 6, 9 en 12 maanden. Na afloop van het onderzoek (12 maanden) worden er opnieuw twee vragenlijsten ingevuld en een voetdrukmeting gedaan. Verder willen worden er dan nog wat vragen gesteld over uw ervaring over het onderzoek.

Resultaten:

Nog niet bekend.

Conclusie:

Nog niet bekend.

Onderzoekers en partijen:

Amsterdam UMC:

Onderzoekers: Jaap van Netten, Sicco Bus, Mirjam Pijnappels, Marike van der Leeden, Chantal Hulshof.

Artsen: Tessa Busch-Westbroek, Louise Sabelis, Edgar Peters.

Livit:

Orthopedisch adviseurs: Jan Pulles, Ghizella Szabo