Onderzoek: de zorg rondom handprothesen kan doelmatiger

Doel van deze studie is om alle gegevens uit de PPP-Arm database te ontsluiten. Dit levert kennis op over de mate van gepast gebruik van een handprothese en over de kosten. Dit moet meer inzicht geven in wat de juiste prothese bij de juiste persoon is als het gaat om functioneel gebruik, ontstaan van defecten en noodzaak tot reparaties.

Livit zorgprofessionals
Onderzoek: de zorg rondom handprothesen kan doelmatiger

Korte omschrijving van het onderzoek

Doel:

Doel van deze studie is om alle gegevens uit de PPP-Arm database te ontsluiten. Dit levert kennis op over de mate van gepast gebruik van een handprothese en over de kosten. Dit moet meer inzicht geven in wat de juiste prothese bij de juiste persoon is als het gaat om  functioneel gebruik, ontstaan van defecten en noodzaak tot reparaties. De kosten van protheses vallen uiteen in onderhoud, reparaties, levensduur van de prothese en de hoeveelheid zorg die een patiënt heeft. Het onderzoek bestaat uit drie delen met ieder een eigen doelstelling:


Achtergrond

Achtergond:

De zorg rondom arm/handprothesen kan doelmatiger, dat betekent dat we graag willen dat de juiste prothese wordt verstrekt aan de juiste patiënt: goedkoop waar dat kan, duurder waar dat nodig is.

We zien dat de kosten van de zorg rondom arm/handprothesen het afgelopen decennium zijn gestegen. Dat heeft onder meer te maken met de introductie van de zogenoemde bionische prothesehanden. Dit zijn prothesehanden waarvan de duim en vingers afzonderlijk kunnen bewegen. In de praktijk merken behandelaars dat de bionische handen functionele voordelen hebben, maar dat er ook nadelen aan deze handen kleven: ze zijn kwetsbaar en door de complexe aansturing worden de vele functies niet altijd optimaal benut. Het is bekend dat tot wel 29-50% van de arm/handprothesen in de kast belandt. Des te belangrijker is het om de keuze voor een prothese af te stemmen op de reële behoeften en wensen van de individuele gebruiker. Echter, hierover zijn revalidatieteams niet altijd genoeg geïnformeerd. Hierdoor kan het soms lastig zijn de gebruiker te overtuigen dat ‘duurder’ niet altijd ‘beter’ is.

11 revalidatiecentra en/of intrumentmakerijen hebben meegedaan aan de vragenlijstonderzoeken: de Hoogstraat, Rijndam, Roessingh, Vogellanden, Libra R&A, Revant, Adelante, OIM, Livit, MRC Aardenburg en UMCG.


Onderzoeksopzet:

In deel 1 zijn de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de bionische en standaard myo-elektrische handprothese vergeleken. Gebruikers van een bionische prothese hebben verschillende tests gedaan met zowel een standaard handprothese als een bionische handprothese. De kosten en gebruikerservaringen gerelateerd aan de bionische handprothese zijn vergeleken met de kosten bij een vergelijkbare groep gebruikers met een standaard handprothese. Op dit moment zijn we bezig met de laatste metingen en de analyses.

In deel 2 evalueren we de integrale zorg rondom handprothesen met behulp van een landelijk vragenlijstonderzoek. Deelnemers hebben een drietal vragenlijsten ingevuld over respectievelijk de kosten van de prothese, de kwaliteit van leven en de gebruikerswaarde van de prothese. We zijn nu de resultaten aan het analyseren.

In deel 3 is een online keuzehulp ontwikkeld samen met een ontwikkelteam waarin naast onderzoekers, onder andere ook zorgverleners, een orthopedisch technoloog en patiënten zaten. Op dit moment zijn wij de keuzehulp aan het pilot-testen in de praktijk, waarna (indien nodig) nog een laatste verbeterslag zal plaatsvinden.


Resultaten:

Het eerste wetenschappelijke artikel over factoren die voor de prothesegebruiker belangrijk zijn bij het kiezen van een prothese is gepubliceerd bij PLOS ONE. Mocht u het artikel willen lezen, dan staat hieronder de referentie met een link weergegeven.

Op dit moment zijn wij bezig met de analyses van deel 1 en 2 van het onderzoek en de pilot-test van deel 3 van het onderzoek. De resultaten volgen.


Onderzoekers en onderzoekspartijen

Onderzoekers:

Publicaties