Onderzoek: DIASSIST

Kostenutiliteit van een gepersonaliseerde multimodale orthesebehandeling om het risico op recidive voetulcera te verminderen bij mensen met diabetes

Livit zorgprofessionals
Onderzoek: DIASSIST

Korte omschrijving van het onderzoek

Doel:

Het vaststellen van de kostenutiliteit van een gepersonaliseerde multimodale orthesebehandeling om het risico op herhaling van plantaire voetulcera bij diabetes te verminderen.

Achtergrond

Achtergrond:

Voorkomen van voet ulcera is belangrijk, vooral bij mensen die recent een genezen voet ulcus hebben. Losse interventies laten effect zien, maar in de klinische praktijk worden verschillende interventies gecombineerd aangeboden. Personaliseren hiervan, en zorgen dat alle interventies state-of-the-art worden aangeboden kan daarmee een nog veel groter ulcus-preventie effect bereiken. In dit onderzoek wordt daarom een gepersonaliseerde multimodale orthesebehandeling.

Onderzoeksopzet:

Gerandomiseerde gecontroleerde klinische trial, waarbij 126 mensen met diabetes en een hoog risico op voetulcera willekeurig worden verdeeld over behandeling op basis van gepersonaliseerde multimodale orthose behandeling, of volgens standaardzorg. Primaire uitkomsten zijn kosten-utiliteit, het ontstaan van voetwonden en de therapietrouw aan het dragen van orthopedisch schoeisel.

Resultaten:

Nog niet bekend, onderzoek loopt nog.

Conclusie:

Volgt.

Onderzoekers en partijen:

Amsterdam UMC

Ir. Lisa Vossen, Dr. Jaap van Netten, Dr. Sicco Bus, Prof. Dr. Marcel Dijkgraaf, Dr. Louise Sabelis en Drs. Tessa Busch-Westbroek

Livit Orthopedie

Jan Pulles

Overige partijen

Maxima Medisch Centrum, Reinier de Graaf Gasthuis, Penders Voetzorg, Wittepoel, Buchrnhornen.