Onderzoek: effectiviteit van siliconen pols- handorthesen

Tussen oktober 2018 en december 2020 kregen 1.124 patiënten met OA een SPHO en werd hen gevraagd naar de effectiviteit van de orthese 3 weken nadat ze de nieuwe orthese zijn gaan dragen. De vragenlijsten zijn per e-mail verstuurd. De vragenlijst bevat 12 vragen, elk met een kwalitatieve ordinale schaal in termen van pijnervaring, functioneren en activiteit.

Livit zorgprofessionals
Onderzoek: effectiviteit van siliconen pols- handorthesen

Korte omschrijving van het onderzoek

Doel:

Het doel van dit onderzoek is om de door de patiënt gerapporteerde uitkomst van de huidige conservatieve therapeutische behandeling met een siliconen pols-handorthese voor patiënten met artrose te onderzoeken.


Achtergrond:

Artrose (osteoartritis) is één van de meest voorkomende chronische ziektes die leidt tot invaliditeit onder ouderen (60+). In 2019 waren er ongeveer 500.000 mensen met artrose aan hand en pols in Nederland. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren sterk stijgen door de toenemende vergrijzing en overgewicht. Als gevolg van pijn, stijfheid en verminderde kracht kunnen dagelijkse activiteiten sterk beperkt worden. Hierdoor wordt het uitvoeren van zelfzorgactiviteiten lastiger en kan de patiënt afhankelijk worden van zijn omgeving en van gezondheidszorgvoorzieningen.


Onderzoeksopzet

Aspecten van ervaren gezondheid of functioneren, die patiënten als belangrijk aangeven, kunnen niet altijd gemeten worden met behulp van apparatuur. Het gaat daarbij namelijk om aspecten van de gezondheid die niet ‘objectief’ waarneembaar zijn en het beste gemeten kunnen worden door het aan de patiënt zelf te vragen. Deze patiënt gerapporteerde ’uitkomsten’ van ervaren gezondheid worden met de Engelse afkorting PRO aangeduid (‘Patient Reported Outcome’).

Voorbeelden van PRO’s zijn: pijn, vermoeidheid en beperkingen in dagelijks functioneren met bv werk, sport, of huishouden. Dergelijke aspecten van gezondheid worden vaak samengevoegd onder de noemer ‘kwaliteit van leven’. De aspecten van gezondheid kunnen gemeten worden op verschillende niveaus. Vaak leidt een ziekte of aandoening tot klachten en symptomen zoals pijn, die een relatie hebben met problemen in het dagelijks functioneren zoals schrijven of boodschappen doen. Metingen na afloop geven inzicht in het effect van de behandeling op de ervaren gezondheid van patiënten op het gebied van hun fysieke en/of mentale welbevinden en/of functioneren.

Voor dit onderzoek naar de effectiviteit van siliconen pols-handorthesen zijn de volgende PRO’s gedefinieerd:

De setting; een online vragenlijst verstuurd via e-mail

Tussen oktober 2018 en december 2020 kregen 1.124 patiënten met OA een SPHO en werd hen gevraagd naar de effectiviteit van de orthese 3 weken nadat ze de nieuwe orthese zijn gaan dragen. De vragenlijsten zijn per e-mail verstuurd. Er werd maar één e-mail naar de patiënten gestuurd en het was een vrijwillige vragenlijst. De vragenlijst bevat 12 vragen, elk met een kwalitatieve ordinale schaal in termen van pijnervaring, functioneren en activiteit. Patiënten werd naar de beperkingen gevraagd bij enkele activiteiten met en zonder orthese. Ook werd naar leeftijd en geslacht gevraagd. Alle orthesen zijn geleverd door Livit Orthopedie, een Nederlandse aanbieder van orthopedische en prothetische diensten en producten. De diagnose OA is voor alle patiënten bevestigd door een arts (MD). Patiënten door heel Nederland in verschillende instellingen, variërend van academische ziekenhuizen en revalidatiecentra tot verpleeghuizen, zijn in dit onderzoek geïncludeerd. Als zodanig kan de populatie van deze studie als representatief worden beschouwd voor gebruikers van SPHO in Nederland.

Sinds 2018 doet Livit onderzoek naar de tevredenheid over het dragen van siliconen pols-handorthesen. De response van deze patiënt gerapporteerde uitkomstinformatie was 49%.


Resultaten

De resultaten laten een verbetering zien in het algehele dagelijkse functioneren van 77% en in pijnvermindering met 61%. Dit onderzoek bevestigd dat het dragen van siliconen pols-handorthesen vooral een groot effect heeft bij het uitvoeren van statische of repeterende pols belastende activiteiten. Echter worden ook bij activiteiten waarbij veel polsbewegingen of een fijne motoriek vereist worden positieve effecten waargenomen. In de literatuur is geen overeenstemming over het effect van polsorthesen op de handkracht. Dit onderzoek laat zien dat de activiteiten waarvoor grijpkracht nodig is om uit te voeren zoals ‘tillen van boodschappentas’, ‘openen van potdeksel’ en ‘huishoudelijke taken’ weldegelijk positief worden gestimuleerd door het dragen van een SPHO. De groep die geen problemen of lichte problemen ervaart is voor deze activiteiten sterk gestegen en alle drie meer dan verdubbeld. Hiermee zou de inzet van een SPHO bij kunnen dragen aan een positieve verbetering van krachtsvermeerdering. Dit onderzoek laat zien dat ook het lange termijn effect substantieel is met 69% dat aangeeft dat de pijnklachten zijn verminderd waarvan 37% zelfs veel verbeterd en slechts weinig afwijkt van de eerste verstrekking. Hiermee draagt dit onderzoek bij aan het inzicht van het lange termijn effect voor het dragen van een SPHO.


Conclusie

De resultaten van dit grootschalige PROM-onderzoek onder 551 patiënten naar de effectiviteit van SPHO bij patiënten met OA laten zien dat gebruik van een SPHO lijkt te dienen als een geschikte ondersteuning voor gewrichten, waardoor pijnverlichting en bewegingsvrijheid wordt geboden. Het gebruik van een SPHO bijdraagt aan het algemeen dagelijks functioneren, pijn vermindert en de mogelijkheden voor dagelijkse bezigheden vergroot. Minder pijn zorgt ervoor dat patiënten makkelijker bewegen, waardoor ze weer actiever in het leven staan en de levenskwaliteit verbeterd. Juist blijven bewegen draagt bij om gewrichten soepel te houden, spieren te versterken, wat direct bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de patiënt. Het behandelen van patiënten met artrose met een SPHO moet worden beschouwd als een nuttige, niet-chirurgische behandelmethode.


Onderzoekers en onderzoekspartijen

Publicaties