De Patient en zijn data

De patiënt als volwaardig gesprekspartner bij het opstellen en realiseren van zijn eigen zorgplan, daar gaan we binnen de gezondheidszorg naartoe. In steeds meer gevallen is dat inmiddels de realiteit.

Livit zorgprofessionals
De Patiënt en zijn data

De patiënt en zijn data als partners in de zorg – door Annette van Kuijk (voorzitter VRA)

De medische zorg verandert continu met de (terecht) steeds zelfbewuster en mondig wordende mens als een van de drijfveren. Op dit moment staan we aan de vooravond van een doorbraak in de manier van werken binnen de gezondheidszorg, waarbij de medisch specialisten niet langer het multidisciplinair team rondom de patiënt vormen, maar zij samen met de patiënt en zijn belangrijke naasten het team van de patiënt zijn (Medisch Specialist 2025, FMS 2017).

De patiënt als volwaardig gesprekspartner

De patiënt als volwaardig gesprekspartner bij het opstellen en realiseren van zijn eigen zorgplan, daar gaan we binnen de gezondheidszorg naartoe. In steeds meer gevallen is dat inmiddels de realiteit. Maar waarom dan nog niet overal, vroeg ik me laatst af. Ik kwam tot de volgende, wat duistere, gedachte; zou het soms met ons eigen stokpaardje te maken hebben? Het stokpaardje dat ‘de wetenschap’ of misschien zelfs ‘de specialist’ heet, voor wie de mening of het gevoel van de patiënt geen echte wetenschap is? Zou het daarom voor ons, specialisten, toch wat lastig zijn om de patiënt daadwerkelijk als volwaardige gesprekspartner te zien en daarmee als mede-bepaler van zijn eigen zorgplan? Verlangen we soms toch stiekem terug naar de tijd waarin de arts nog als specialist op een voetstuk stond? Nee toch? Deze gedachte heb ik maar weer snel weggewuifd.

Bovendien, er is goed nieuws!

De wetenschap is ons namelijk ook in dit geval van dienst. Gelukkig, hoor ik u denken. Evidence Based Medicine is een manier van werken die gebaseerd is op het beste wetenschappelijke bewijs voor het effect van een behandelmethode. Maar in een contextafhankelijke gezondheidszorg spelen ook klinische ervaring en patiëntwensen en -waarden een grote rol in het leveren van goede zorg in de spreekkamer (Raad van Volksgezondheid en Sport, 2017, red.). De toename van de hoeveelheid uitkomstinformatie afkomstig van Patiënt Reported Outcome Measures (PROM’s) en Patient Reported Experiences (PREM’s) stelt ons in staat om het effect van onze behandelingen op de ervaren gezondheid en het dagelijks functioneren van onze patiënten op een betrouwbare manier aan te tonen. Niks subjectieve meningen, ook dat is wetenschap!

Daarom ben ik blij dat Livit al een aantal jaren op grote schaal PROM’s en PREM’s afneemt bij haar klanten. Hierdoor beschikken wij nu over een grote hoeveelheid data over het effect van de inzet van orthopedische hulpmiddelen op de ervaren gezondheid en het dagelijks functioneren van de patiënt zelf. Waardevolle aanvullende informatie die ons verder kan helpen bij het leveren van goede patiëntgerichte zorg in de spreekkamer.

Een goed voorbeeld van hoe we met elkaar, door het delen van gegevens die we ieder afzonderlijk hebben, de zorg voor mensen kunnen verbeteren. Ik zou u dan ook willen oproepen dit naslagwerk van Livit te lezen en de uitkomsten van de diverse onderzoeken, naast de klassieke hardcore wetenschappelijke bewijsvoering, te laten meewegen bij het maken van behandelplannen samen met uw patiënt. Op ons inspiratie en kennis platform zorgprfessionals.livit.nl is een gratis e-book te downloaden met de uitkomsten van ons PROM onderzoek.

Kortom, door patiënten te zien als partners en (mede)eigenaren van hun eigen zorgproces, dragen we samen nog beter bij aan het weer meedoen van onze patiënten.

Annette van Kuijk

Medisch Directeur en Revalidatiearts bij revalidatiecentrum Tolbrug / Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch en Bestuurslid van de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)