Onderzoek: effectiviteit van silversplints

Aan 2.231 klanten werden vragen gesteld over de effectiviteit van de orthese, gemeten in gewonnen ADL (algemeen dagelijkse levensverrichtingen). Het blijkt dat zilverorthesen een grote bijdrage leveren aan gewonnen (ADL)-functionaliteit.

Livit zorgprofessionals
Onderzoek: effectiviteit van silversplints

Korte omschrijving van het onderzoek

Doel:

Doel van dit onderzoek is om de effectiviteit van zilverorthesen te presenteren aan de hand van patiënt gerapporteerde uitkomsten voor patiënten met artrose van de hand.


Achtergrond:

Pijn, stijfheid en gewrichtsmisvorming kunnen een ernstige afname van de handfunctie veroorzaken bij mensen met artrose (artrose). Gewrichten van vingers, duim, handen en pols zijn gevoelig voor slijtage. Bijna iedereen van 55 jaar en ouder heeft in meerdere of mindere mate artrose in de hand of pols. Ongeveer 80 procent van de mensen merkt vrijwel niets van dit natuurlijke slijtageproces van de gewrichten. Bij het resterende deel gaat deze aandoening echter wel gepaard met klachten. De gewrichten in de hand en pols worden stijf en het bewegen gaat pijn doen. Er bestaat voor artrose geen behandeling die tot volledige genezing leidt. Bestrijding van de symptomen gebeurt door interventies gericht op zelfmanagement, het verstrekken van adviezen over het vermijden van overmatige gewrichtsbelasting, het geven van pijnstillers, het geven van injecties met corticosteroïden in het gewricht en fysio- of oefentherapie. Een zilverorthese kan een zeer geschikte voorziening zijn om gewrichten te ondersteunen, wat voor pijnverlichting en meer bewegingsvrijheid kan zorgen. Met het dragen van de zilverorthese wordt de bewegingsuitslag beperkt, waardoor het gewricht niet in zijn uiterste stand komt.


Onderzoeksopzet

Het betreft een kwalitatief beschrijvende studie. De vragen aan de patiënt die in het onderzoek werden gesteld, zijn gebaseerd op de ‘Patient Rated Wrist / Hand Evaluation’ (PRWHE), een vragenlijst van 15 items die is ontworpen om pijn en bewegingsvrijheid te meten in activiteiten van het dagelijks leven. Aan 2.231 klanten werden vragen gesteld over de effectiviteit van de orthese, gemeten in gewonnen ADL (algemeen dagelijkse levensverrichtingen). De response van deze patiënt gerapporteerde uitkomstinformatie (zogenaamd PROM onderzoek) was 38%.


Resultaten

De resultaten laten een verbetering zien in het algehele dagelijkse functioneren van 76% en in pijnvermindering met 74%. Er werden verschillende vragen gesteld over dagelijkse activiteiten met verschillende soorten handfuncties en met verschillende soorten grip en gebruik van vingers. De resultaten laten een grote verbetering zien in zowel de meer open greep van de hand als activiteiten die fijne motoriek vereisen. Kracht kunnen uitoefenen met de hand, ook bij het dragen van een orthese, is een belangrijke bevinding. Het aantal patiënten dat ‘geen problemen of kleine problemen’ ervaart, is significant toegenomen na het dragen van een zilverorthese voor verschillende activiteiten van het dagelijks leven, zoals bij ‘huishoudelijke taken’ (243%), ‘potten openen’ (150%) en ‘boodschappen tillen’ (143%).


Conclusie

Een zilverorthese blijkt een zeer geschikte voorziening te zijn om gewrichten te ondersteunen, wat voor pijnverlichting en meer bewegingsvrijheid kan zorgen. Met het dragen van de zilverorthese wordt de bewegingsuitslag beperkt, waardoor het gewricht niet in zijn uiterste stand komt en de algemene dagelijkse verrichtingen toenemen op alle ADL categorieën.


Onderzoekers en onderzoekspartijen

Publicaties