Onderzoek: doelmatige zorg van beenprothesen

Dit is een grootschalig onderzoek waarbij meerdere revalidatiecentra en instrumentmakerijen samenwerken om onderzoek te doen naar de doelmatigheid van beenprothesen.

Livit zorgprofessionals
Onderzoek: doelmatige zorg van beenprothesen

Korte omschrijving van het onderzoek

Doelen:

Het onderzoek is opgebouwd uit drie delen:

1: Het vergelijken van de effectiviteit en kosteneffectiviteit van CMKs en AAKs.

2: Evaluatie van de integrale zorg die is gekoppeld aan beenprothesen.

3: De ontwikkeling en implementatie van een digitale keuzehulp en het eventueel aanpassen van het huidige PPP op basis van de verkregen inzichten.


Achtergrond:

Dit is een grootschalig onderzoek waarbij meerdere revalidatiecentra en instrumentmakerijen samenwerken om onderzoek te doen naar de doelmatigheid van beenprothesen.

De afgelopen jaren hebben vele technologische ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van beenprothesen. De auto-adaptieve protheseknie (AAK) is hier een voorbeeld van. Dit zijn knieën met een sensor die de snelheid van het doorzwaaien van het onderbeen kunnen controleren. Tijdens het staan zullen deze knieën automatisch stabiel blijven. Dit heeft als voordeel dat er met verschillende snelheden gelopen kan worden en er minder gelet hoeft te worden op het zorgvuldig gebruik van de knie. Behandelaars merken dat dit soort protheseknieën voordelen hebben, zoals meer stabiliteit en de mogelijkheid om te variëren in looptempo. Er kleven echter ook nadelen aan deze knieën, zoals de aanzienlijk hogere kosten in vergelijking met conventionele mechanische knieën (CMK). Revalidatieteams hebben momenteel nog niet voldoende onderbouwde informatie om samen met de patiënt te bepalen welke prothese het beste past bij de reële behoefte en wensen van de gebruiker. Het doel van dit onderzoek is om de kosten, de functionaliteit en effectiviteit van de CMK en de AAK te vergelijken. Het streven is om meer inzicht te krijgen in welke protheseknie het beste past bij welke prothesegebruiker.

Onderzoeksopzet:

Voor deel 1 gaan we 35 deelnemers monitoren die overstappen van een prothese met een CMK naar een prothese met een AAK. De deelnemers krijgen (net als in het standaard zorgtraject) zes weken durende proefperiode een AAK om uit te proberen. Vóór, tijdens en na de proefperiode zullen de deelnemers functietesten uitvoeren op de CMK en AAK en zullen ze vragenlijsten invullen. In april 2021 zijn we gestart met het includeren van personen voor deel I van het onderzoek.

Deel 2 bestaat uit twee rondes vragenlijstonderzoek. In de eerste ronde wordt een vragenlijst uitgezet die de kosten in kaart brengt. Tijdens de tweede ronde worden de factoren die voor gebruikers van belang zijn en invloed hebben op het prothesegebruik uitgevraagd. We zijn momenteel bezig met het analyseren van de kostenvragenlijsten.

De ontwikkeling van de digitale keuzehulp in deel 3 gebeurt samen met een ontwikkelingsteam bestaande uit onderzoekers, zorgverleners, orthopedisch technologen en prothesegebruikers. Een deel van de resultaten van deel 2 zullen de basis vormen voor de digitale keuzehulp.

Resultaten:

Volgen.


Conclusie:

Volgen.


Onderzoekers en partijen:

Onderzoekers:

Partijen:

Publicaties:

Geen