Onderzoek: DIATOP: druk verlagende effecten van toplagen van op maat gemaakte steunzolen bij mensen met diabetes

Uitzoeken wat het effect is van verschillende toplagen van op maat gemaakte steunzolen in de orthopedische schoen op de drukverdeling onder de voet bij mensen met diabetes en een hoog risico op het krijgen van voetwonden.

Livit zorgprofessionals
Onderzoek: DIATOP: druk verlagende effecten van toplagen van op maat gemaakte steunzolen bij mensen met diabetes

Korte omschrijving van het onderzoek

Doel:

Uitzoeken wat het effect is van verschillende toplagen van op maat gemaakte steunzolen in de orthopedische schoen op de drukverdeling onder de voet bij mensen met diabetes en een hoog risico op het krijgen van voetwonden.

Achtergrond:

Steunzolen en orthopedische schoenen worden vaak toegepast om voetwonden bij mensen met diabetes mellitus en neuropathie te voorkomen. De schoenen doen dit door de druk onder de voet beter te verdelen en te verlagen op plekken waar een wond kan ontstaan. Met dit onderzoek proberen we inzicht te krijgen in welke toplaag van de op maat gemaakte steunzool in de orthopedische schoen het beste werkt.

Onderzoeksopzet:

Gecombineerd cross-sectioneel en interventie onderzoek. Tijdens een eerste meting zullen 8 verschillende toplagen in willekeurige volgorde op de steunzolen worden geplaatst, om hun druk verdelende vermogen te meten en tevredenheid van patiënten erover uit te vragen. Vervolgens krijgen proefpersonen 2 keer een maand in de linker- en de rechterschoen een toplaag, waarna de druk verdelende eigenschappen en patiënt tevredenheid na 1 maand gebruik worden gemeten.

Resultaten:

Nog niet bekend, onderzoek loopt nog.

Conclusie:

Volgt.

Onderzoekers en partijen: