Whitepaper

Verminderde pijn en verbeterde mobiliteit bij het dragen van een (semi-)rigide kniebrace bij personen met knie artrose.

Evidence Based , Knieorthese , Orthopedische Hulpmiddelen ,
Livit zorgprofessionals
whitepaper
Verminderde pijn en verbeterde mobiliteit bij het…

Doel: 

Kwaliteit van zorg inzichtelijk maken door effectiviteitsstudie voor de kniebrace. Wij vinden dat transparantie in de zorg noodzakelijk is om de kwaliteit van de zorg over de gehele linie te verbeteren. Informatie over aandoeningen, behandelingen en de effectiviteit daarvan spelen een steeds belangrijkere rol in de zoektocht van zowel patiënt als zorgprofessional naar het verkrijgen van inzicht in en begrip voor de gezondheidssituatie van de patiënt.

Doelgroep: Medisch Specialist, Huisarts, Paramedicus, Zorgprofessional

Pagina’s: 4

Samenvatting: 

Artrose (osteoartritis)is één van meest voorkomende chronische ziektes die leidt tot invaliditeit onder ouderen (60+). Knieartrose beïnvloedt het dagelijks functioneren aanzienlijk. Als gevolg van pijn, stijfheid, verminderde kracht, standsverandering en verminderde stabiliteit in de knie kan verminderde mobiliteit ontstaan. Het doel van dit onderzoek is om de door de patiënt gerapporteerde uitkomst van de huidige conservatieve therapeutische behandeling met een (semi-)rigide kniebrace voor patiënten met artrose te bespreken.

De resultaten laten een verbetering zien in het algehele dagelijkse functioneren van 62% en in pijnvermindering met 54%. De mobiliteit is sterk verbeterd, de groep die alleen in huis kan lopen is met 74% gereduceerd, de groep die naar de winkel in de buurt kan lopen is verdubbeld en de groep die geen mobiliteitsbeperking meer ervaart is zelfs ruim 4x zo groot. De resultaten van dit grootschalige PROM-onderzoek onder ruim 1000 patiënten naar de effectiviteit van (semi-)rigide kniebraces bij patiënten met artrose laten zien dat gebruik van een kniebrace lijkt te dienen als een geschikte ondersteuning voor gewrichten, waardoor pijnverlichting en bewegingsvrijheid wordt geboden, maar wordt voorkomen dat het gewricht langs zijn volledige bewegingsbereik beweegt.

Het gebruik van een kniebrace draagt bij aan het algemeen dagelijks functioneren, vermindert pijn en vergroot mogelijkheden voor dagelijks bezigheden. Minder pijn zorgt ervoor dat patiënten makkelijker met minder pijn bewegen, waardoor weer actiever in het leven kan worden gestaan en de levenskwaliteit verbeterd. Juist blijven bewegen draagt bij om het kniegewricht soepel te houden, spieren te versterken en het uithoudingsvermogen op peil te houden, wat direct bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de patiënt. Het behandelen van patiënten met artrose met een kniebrace moet worden beschouwd als een nuttige, niet-chirurgische behandelmethode.

Belang van uitkomstinformatie in de zorg

In juni 2018 heeft Zorginstituut Nederland advies gegeven over de te volgen richting om in 2022 voor 50% van de ziektelast uitkomstinformatie beschikbaar te hebben. Deze ambitie houdt in dat in 2022 patiënt en zorgverlener de beschikking hebben over uitkomstinformatie, zoals ervaren pijnreductie en mate van functioneren. Hiermee groeit de belangstelling voor het doen van onderzoek op basis van zogenaamde PROM’s: Patient Received Outcome Measure. PROM onderzoek is een methode om gezondheidsuitkomsten en kwaliteit van leven te meten aan de hand van vragenlijsten voor patiënten en daarmee inzicht te kunnen geven in de (toegevoegde) waarde van zorg voor patiënten en draagt daarmee bij aan het verbeteren van de kwaliteit van deze zorg.

De orthopedische hulpmiddelenzorg speelt daar helaas nog een ondergeschikte rol in en zodoende is er nog beperkt onderzoek gepubliceerd naar de effectiviteit van orthopedische hulpmiddelenzorg. Met dit onderzoek naar patiënt gerapporteerde uitkomstmetingen over de effectiviteit van rigide kniebraces willen wij bijdragen aan het vervullen van deze informatiebehoefte en zo transparantie in de zorg bevorderen.

Publicatie:

De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in ‘The Journal of Rehabilitation Medicine – Clinical Comments’ (Vol 5 – 2022). Het artikel is te vinden onder de titel: ‘Effects of a semi-rigid knee brace on mobility and pain in people with knee osteoarthritis’.