Whitepaper

85% mobiliteitsverbetering onder gebruikers onderbeenprothesen

Beenprothesen , Evidence Based , Onderbeenprothese ,
Livit zorgprofessionals
whitepaper
85% mobiliteitsverbetering onder gebruikers onderbeenprothesen

Doel: kwaliteit van zorg inzichtelijk maken met patiënt gerapporteerde uitkomstmeting

Doelgroep: Medisch Specialist, Huisarts, Paramedicus, Zorgprofessional

Pagina’s: 4

Samenvatting: Inzet van digitale techniek verbetert draagcomfort en gebruiksgemak van onderbeenprothesen en zorgt voor 85% mobiliteitsverbetering onder gebruikers

Livit doet al vijf jaar doet onderzoek naar de effectiviteit van onderbeenprothesen. Aan 1.364 klanten werden vragen gesteld over onderwerpen zoals om te beginnen draagcomfort en gebruiksgemak. Daarnaast werden vragen gesteld over cosmetiek en levertijd bij het afleveren van de prothese. Ook werden vragen gesteld over de samenwerking met de arts en de deskundigheid van de Livit adviseur.

Aan 126 klanten werden in 2021 vragen gesteld over de effectiviteit van de prothese. Deze werd gemeten in gewonnen dagelijkse functioneren en mobiliteitsverbetering door het gebruik van de prothese. De respons was hoog met 42%. Daarbij gaf 85% van de respondenten aan mobiliteitsvergroting te ervaren. Zo kon 25% kan weer naar de winkel lopen of een flinke wandeling maken. Daarbij is het ervaren draagcomfort van de prothesekokers in de afgelopen vijf jaar zeer sterk gestegen. De groep klanten die voor draagcomfort een 9 of een 10 geeft is 5x zo groot dan vijf jaar geleden.

Evidence-based werken

De laatste decennia verwierf evidence-based medicine (EBM) een prominente positie in de geneeskunde en de gezondheidszorg. In ons land speelt de orthopedische hulpmiddelenzorg daarbij tot op heden een ondergeschikte en beperkte rol. Met het delen van patiënt- gerelateerde uitkomstmetingen hoopt Livit een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de zorg van haar klanten. Livit is van mening dat transparante en openbare uitkomstinformatie kan helpen bij het kiezen van een zorgaanbieder en het kiezen van een behandeling of zorgtraject. Het merendeel van de respondenten (70%) geeft bovendien aan dat samen met een zorgverlener beslissen over het zorgtraject voor hen belangrijk is.