Whitepaper

Livit neemt uitdaging van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (ZIN) serieus en past principes van passende zorg actief toe bij inzet van orthopedische schoenen.

Evidence Based , Orthopedische Hulpmiddelen , Orthopedische Schoenen , OSB , Strategie ,
Livit zorgprofessionals
whitepaper
Livit neemt uitdaging van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)…

Doel: in deze whitepaper leest u over hoe wij een bijdrage hopen te leveren aan de beweging ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ door duurdere en complexere zorg te voorkomen met de inzet van ons Ambulo concept, door zorg te verplaatsen naar de anderhalve lijn in de samenwerking met podotherapeuten en actief te sturen op effectiviteit van onze zorg. Wij geloven in innovatie, het uitdenken van nieuwe werkwijzen en deze door te voeren om onze klanten de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek te verzorgen. De toekomst is nu.

Deze whitepaper is een reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland aan de minister van medische zorg: ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú – Actieplan voor het behoud van goede en toegankelijke gezondheidszorg’

Doelgroep: Medisch Specialist, Huisarts, Paramedicus

Pagina’s: 4

Samenvatting: de Nederlandse overheid vraagt zorgverleners te innoveren in lijn met de principes van passende zorg, zoals: bijdragen aan zorgevaluaties, doelmatige keuzes maken, niet-passende zorg de-implementeren1, samenwerken in netwerkzorg en digitale zorgoplossingen en preventiemogelijkheden inzetten bij iedere patiënt. In Nederland ontvangen jaarlijks ongeveer 100.000 mensen een paar orthopedische schoenen. Deze worden voorgeschreven bij allerlei voetproblemen, zoals pijn of wonden aan de voeten. Wij nemen de uitdaging van de overheid graag aan, nemen onze rol in het betaalbaar houden van zorg serieus en laten in deze whitepaper zien hoe Livit actief werkt aan een toepassing van passende zorg in de verstrekking van orthopedische schoenen. Dit doen we met het in eigen beheer ontwikkelde Ambulo concept, Evidence Based werken met effectiviteitsonderzoek en samenwerken tussen zorgdomeinen in de voetzorg.