Whitepaper

E-Health: onmisbaar onderdeel van zorgproces bij Livit

Digitalisering , Innovatie , Strategie ,
Livit zorgprofessionals
whitepaper
E-Health: onmisbaar onderdeel van zorgproces bij Livit

Doel: delen van praktijkvoorbeeld van de toepassing van e-health bij de verstrekking van orthopedische hulpmiddelen

Doelgroep: Medisch Specialist, Huisarts, Paramedicus, Zorgprofessional

Pagina’s: 4

Samenvatting: Livit wil vooroplopen in de toepassing van e-health om de service voor onze klanten makkelijker en efficiënter te maken. In deze whitepaper informeren we hoe e-health binnen Livit in de praktijk wordt gebracht. Specifiek wordt ingegaan op de volgende e-health toepassingen:

  • het aanvragen van herhaalrecepten via internet,
  • online een afspraak maken,
  • vragen stellen over bestaande klachten aan de zorgverlener via internet en
  • thuis gezondheidsmetingen verrichten om deze via internet aan de zorgverlener door te geven.

De kwaliteit en de bereikbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland zijn goed. Toch zijn er meerdere ontwikkelingen die er voor zorgen dat de gezondheidszorg anders moet worden georganiseerd. Door de toenemende vergrijzing stijgen de zorgvraag en de zorgkosten. Tegelijkertijd dreigt een tekort van 100 – tot 125 duizend medewerkers in de zorg in 2022. De totale zorgkosten, die momenteel al hoog zijn, zullen in de komende jaren verder groeien. Er wordt beleid ingezet om deze vraagstukken het hoofd te kunnen bieden, bijvoorbeeld op het gebied van meer persoonsgerichte zorg, uitkomst gerichte zorgen zelfmanagementondersteuning. Ook de toepassing van e-health wordt gezien als een oplossing voor deze vraagstukken.

Een niet te miskennen trend, maar verre van een vanzelfsprekendheid binnen de zorg voor orthopedische hulpmiddelen.

Vorig jaar heeft 45 procent van de volwassenen, die de mogelijkheid hadden, wel eens een herhaalrecept via internet aangevraagd en iets minder dan een derde maakte wel eens online een afspraak met de huisarts. Van degenen die dit niet deden, was bijna twee derde bereid om dit te doen als het mogelijk was. Vier op de tien zouden vragen willen stellen via mail of de website van de huisartspraktijk. Zo concludeert het CBS in haar onderzoek naar e-health (mogelijkheden, gebruik en opvattingen).