Vakpresentatie

Effectiviteitsonderzoek naar de inzet van Therapeutisch Elastische Kousen (TEK)

Evidence Based , klantervaringen , Onderzoek , TEK ,
Livit zorgprofessionals
academy
Effectiviteitsonderzoek naar de inzet van Therapeutisch Elastische…

Doel: verstrekken van (meer) openbare informatie over de
uitkomsten/effectiviteit van onze zorg, zodat patiënten zelf beter kunnen
kiezen voor een zorgaanbieder om zo, in gezamenlijkheid met de arts, te beslissen
over de te kiezen behandeling.

Doelgroep: Medisch Specialist, Huisarts, Paramedicus,
Zorgprofessional

Slides: 18

Onderwerpen:

  • Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie
  • Het onderzoek algemeen
  • Compliance
  • Verbetering van de klachten door  het gebruik van TEK?
  • Pasvorm
  • Gebruiksgemak
  • Inzicht in klachten die niet genoeg verminderd zijn

Samenvatting:
In de afgelopen drie jaar heeft Livit bij bijna vijftienduizend klanten de wensen ten aanzien van de effectiviteit van TEK in kaart gebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat compressietherapie bij deze groep klanten een groot effect heeft, TEK dragen aantoonbaar bij aan een betere mobiliteit en daarmee aan verbetering van de kwaliteit van leven. 62% ervaart verbetering van de klachten en 32% ervaart dat de klachten stabiliseren. Ook blijkt dat een betere pasvorm het gebruiksgemak verhoogt, tevredenheid is met 80% gestegen en meer dan de helft geeft zelfs een 9 of 10.

Ook geeft 96% van de klanten aan de kousen daadwerkelijk te dragen en realiseren we een zeer hoge compliance. §Om er zeker van te zijn dat TEK antwoord geven op de hulpvraag van de klant is evaluatie noodzakelijk. Uitkomsten hiervan bevestigen de grote effectiviteit van compressietherapie. De patiëntgerapporteerde uitkomst meting (PROM) die Livit in de afgelopen drie jaar hield onder ruim vijftienduizend klanten onderstreept het belang van regelmatige controle op de effectiviteit van TEK en daarmee het nut van inzicht krijgen in dergelijke uitkomsten.

Met het delen van patiënt- gerelateerde uitkomstmetingen hoopt Livit een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de zorg voor onze klanten.