Whitepaper

Opstart van zorg essentieel: groot risico bij uitstellen juiste voetzorg

Orthopedische Hulpmiddelen , Orthopedische Schoenen , Podotherapie , Strategie ,
Livit zorgprofessionals
whitepaper
Opstart van zorg essentieel: groot risico bij…

Doel:  oproep om er alles aan te doen om de electieve zorg zo efficiënt mogelijk in te richten en zoeken naar huisarts praktijken die in dit netwerk willen stappen voor een kwalitatief betere en efficiëntere voetzorg. Juist in deze tijd!

Doelgroep: Medisch Specialist, Huisarts, Paramedicus, Zorgprofessional, Zorginkoper

Pagina’s: 4

Samenvatting: er zijn in Nederland strenge maatregelen getroffen om de gevolgen van het coronavirus in te dammen. Dit heeft consequenties voor de continuering van electieve zorg voor onze (diabetes) patiënten met risico op voetcomplicaties. Belangrijk aspect hierin is dat de (preventieve) voetzorg geleverd dient te worden om te voorkomen dat de reeds overbelaste ziekenhuizen en huisartsen niet extra worden belast met (diabetische) voetcomplicaties.

Patiënt en aanbieder dreigen kopje onder te gaan in het steeds groter wordende stuwmeer van achtergestelde zorg, zo wordt van verschillende zijden gewaarschuwd. Langer wachten met de opstart van reguliere zorg is niet langer verantwoord. Nu het aantal coronapatiënten op de IC stagneert, zetten ziekenhuizen in samenspraak met de NZa en LCPS de stuw voorzichtig open.

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de zorg voor de diabetes patiënt. Het risico op onherstelbare schade is enorm gestegen en ons zorgsysteem zit verstopt. Zorg wordt in de huidige exit-strategie anders georganiseerd, niet-noodzakelijke, uitstelbare zorg en controle kan tijdelijk niet worden geleverd.

Het is de verwachting dat we ons moeten voorbereiden op een veel langere periode dat het coronavirus ons leven en de zorg blijft beheersen. Wij roepen dan ook op om er alles aan te doen om de electieve zorg zo efficiënt mogelijk in te richten om en zoeken naar huisarts praktijken die in dit netwerk willen stappen voor een kwalitatief betere en efficiëntere voetzorg. Juist in deze tijd!