Whitepaper

Samenwerking met Liliane Fonds voor kinderen met functiebeperking in Rwanda

Branche , MVO , Orthopedische Hulpmiddelen ,
Livit zorgprofessionals
whitepaper
Samenwerking met Liliane Fonds voor kinderen met…

Doel: inzage geven in onze samenwerking met het Liliane Fonds en hoe Livit haar kennis en expertise inzet voor het ondersteunen van mensen met een functiebeperking in Rwanda. Onze samenwerking met het Liliane Fonds geeft betekenis aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat leert de praktijk. Iedereen blij: medewerkers, kinderen met een beperking en het Liliane Fonds.

Doelgroep: Medisch Specialist, Paramedicus.

Slides: 6

Samenvatting: Livit en het Liliane Fonds hebben een meerjarig partnership, waarbinnen zij elkaar versterken om mobiliteit mogelijk te maken voor iedereen voor wie dit niet (meer) vanzelfsprekend is in de armste delen van de wereld. Deze samenwerking past naadloos in het MVO gedachtengoed van Livit en heeft sinds 2019 concreet vorm gekregen binnen een breed project waarbij Livit haar kennis en expertise in zal zetten om het kwaliteitsniveau van orthopedische werkplaats in Gatagara/Rwanda structureel te verbeteren. Dit doen we door het opzetten van een transportlijn voor leveren van “second life” producten en onderdelen. Door het toepassen van een voor hen nieuwe techniek voor het produceren van prothesekokers mogelijk te maken en door het opzetten van een breed meerjaren opleidingsprogramma in samenwerking met de Universiteit van Kigali.

Achtergrond Rwanda: Het Liliane Fonds heeft Livit gevraagd te helpen bij een meerjaren programma voor Rwanda. Rwanda kent een roerige geschiedenis. In 1994 woedde er een burgeroorlog (Rwandese genocide) waarbij Tutsi’s en gematigde Hutu’s werden vermoord. Er stierven in 1 jaar circa 500.000 tot 1 miljoen mensen. Op dit moment is het land stabiel, maar dit kan ieder moment weer veranderen. Circa 60% van de Rwandese bevolking leeft onder de armoedegrens. Het landschap van Rwanda is heuvelachtig en kenmerkt zich door vele bergen, tropische regenwouden en vulkanen. Overal zijn theeplantages en akkers voor landbouw. In Rwanda is armoede zowel een oorzaak als een gevolg van een leven met een handicap. Het is niet officieel geregistreerd, maar de genocide van 1994 en de burgeroorlog hebben een hele grote groep op gruwelijke manier verminkt en zijn een belangrijkste redenen voor het grote aantal gehandicapten.

Jan Willem van der Windt
Algemeen Directeur
Wouter de Vos
Regiomanager, Regio Zuid West
Cornelis Visser
Orthopedisch adviseur

Gerelateerde Whitepapers

Whitepaper

Samenwerking met Liliane Fonds voor kinderen met functiebeperking in Rwanda

Doel: inzage geven in onze samenwerking met het Liliane Fonds en hoe Livit haar kennis en expertise inzet voor het…...