livit
Whitepaper

MVO Samenwerking Lilane Fonds

Branche , MVO , Orthopedische Hulpmiddelen ,
Livit zorgprofessionals
whitepaper
MVO Samenwerking Lilane Fonds

Doel: inzage geven in de Livit MVO strategie mbt onze samenwerking met het Liliane Fonds en hoe Livit haar kennis en expertise inzet voor het ondersteunen van mensen met een functiebeperking in Rwanda.

Doelgroep: Medisch Specialist, Paramedicus.

Slides:4

Samenvatting: Livit en het Liliane Fonds hebben een meerjarig partnership, waarbinnen zij elkaar versterken om mobiliteit mogelijk te maken voor iedereen voor wie dit niet (meer) vanzelfsprekend is in de armste delen van de wereld. Deze samenwerking past naadloos in het MVO gedachtengoed van Livit en zal iIn het najaar van 2019 concreet vorm krijgen binnen een breed project waarbij Livit haar kennis en expertise in zal zetten om het kwaliteitsniveau van orthopedische werkplaats in Gatagara/Rwanda structureel te verbeteren. Dit doen we door het opzetten van een transportlijn voor leveren van refurbished producten en onderdelen. Door het toepassen van een voor hen nieuwe techniek voor het produceren van prothesekokers mogelijk te maken en door het opzetten van een breed meerjaren opleidingsprogramma in samenwerking met de Universiteit van Kigal.