Livit zorgprofessionals
Instructievideo scannen PHO

Titel:

Instructievideo scannen PHO

Omschrijving:

Deze instructievideo laat zien hoe je met behulp van de Creaform scanner een polshand orthese aanmeet.

Doelgroep:

Orthopedisch adviseur orthese

Tijd:

7.08 min