Livit zorgprofessionals
Instructievideo maatnemen zilverorthese 3D

Omschrijving:

Deze video betreft het maatnemen van zilverorthese 3D.

Doelgroep:

Orthopedisch adviseur orthese

Tijd:

07.24 min