Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2021 – Editie 3

Indicaties , Kwaliteit , Kwetsbare Ouderen , Orthopedische Hulpmiddelen , Strategie ,
Livit zorgprofessionals
nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2021 – Editie 3

NIEUWSBRIEF VOOR ZORGPROFESSIONALS

Deze editie staat in het teken van geriatrische revalidatiezorg. U leest onder andere hoe beweging en kwetsbaarheid verbonden zijn en hoe orthopedische hulpmiddelen een oplossing kunnen bieden. Ook leest u een reactie op het advies van de (NZa) en Zorginstituut Nederland aan de minister: ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú – Actieplan voor het behoud van goede en toegankelijke gezondheidszorg’.

In deze editie van onze nieuwsbrief:

  • FOCUS: voldoende beweging van invloed op alle domeinen van kwetsbaarheid
  • Risico door afschalen reguliere zorg: het is van groot belang dat we de risico’s van uitgestelde zorg zo veel mogelijk beperken
  • Advies NZa en ZIN; samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú
  • NIEUW: Ambulo®: een uniek orthopedisch maatschoenenconcept van Livit die verspilling helpt voorkomen – bestel de gratis catalogus voor in de paskamer!
  • Richtlijn: bewegingsrichtlijnen zelden gehaald

Meld u aan: Livit WEBINAR GRZ:  Geriatrische revalidatiezorg (GRZ ) is bedoeld voor kwetsbare ouderen. Doel is om hen te helpen terugkeren naar de thuissituatie om zo goed mogelijk deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Meestal krijgen zij GRZ nadat zij zijn opgenomen in een ziekenhuis. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, botbreuk of voor een nieuwe knie of heup. Wilt u of uw collega’s meer weten over de orthopedische hulpmiddelen binnen GRZ? Meld u dan vandaag nog aan of deel de link met uw collega’s!

Livit Webinar ‘Prothesezorg in de GRZ’: 14 april 2021 / 16:30 – 17:30 | 21 April 2021 / 16:30 – 17:30

In deze Webinar wordt ingegaan op de prothesezorg in de GRZ. Wij geven inzicht in de keuze van prothese(componenten); doeltreffendheid en doelmatigheid vanuit cliëntenperspectief en verduidelijking over de kosten/vergoedingen. Het proces dat wordt doorlopen bij een 1ste verstrekking wordt omschreven van een beenprothese, of wanneer er problemen zijn met de prothese of de prothese moet worden vervangen. We hopen met deze module bij te dragen aan het op zorgvuldige wijze doorlopen van een prothesetraject in de GRZ waarbij – startend met de hulpvraag van de cliënt en in nauw overleg met de cliënt (samen beslissen) – wordt toegewerkt naar de keuze, het proberen, de levering en het gebruik van de juiste prothese. Klik hier om u in te schrijven.

Livit Webinar ‘Orthopedische schoenen binnen de GRZ: indicaties, type voorzieningen en materialen’: 8 April 2021 / 16:30 – 17:30 | 28 April 2021 / 16:30 – 17:30

Het is belangrijk voor de preventieve werking dat ouderen blijvend meer bewegen, waardoor mensen winst kunnen behalen ten aanzien van gezondheid, mobiliteit en fysiek functioneren. Het doel van orthopedische schoenen is het optimaliseren van loopcomfort en het zorgen voor meer bewegingsvrijheid van de gebruikers. Uit ons onderzoek blijkt dat orthopedische schoenen ervoor zorgen dat 60% van de respondenten weer een flinke wandeling kan maken of bijvoorbeeld weer naar een winkel in de buurt kan lopen. In deze webinar gaan we in op de indicaties voor inzet van orthopedische schoenen. Klik hier om u in te schrijven.

Livit webinar ‘Compressietherapie voor kwetsbare ouderen’ 12 April 2021 / 19:00 – 20:00 | 20 April 2021 / 12:30 – 13:30 | 21 April 2021 / 19:00 – 20:00

Het doel van dit webinar is om zorgverleners werkzaam in de GRZ meer inzicht te geven in het proces van compressiezorg. Wat is compresiezorg, wat zijn de indicatie en wat zijn de contra indicaties? Hoe worden kousen aangemeten, hoe verloopt het verwijsproces. Waar moet je als zorgverlener op letten bij het aan- en uitrekken van de kousen en wanneer is een controle door en TEK consulent noodzakelijk. Klik hier om u in te schrijven.

Hub van den Boomen
Managing Director
Wouter Akkerman
Managing Director