Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2019 – Editie 4

Livit zorgprofessionals
nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2019 – Editie 4

In deze editie leest u meer over de ontwikkelingen en belangrijke wijzigingen in de vergoede basiszorg van enkele zorgverzekeraars, de gevolgen van de nieuwe Europese wetgeving MDR voor de orthopedische werkplaatsen, de ontwikkeling van kwaliteitskaders voor onder andere prothesen en compressiezorg, het belang van een goede ICT inrichting bij klantwaardering en delen we de verantwoording van ons beleid op privacybescherming.

Wij wensen u veel leesplezier!